Prisinformation

Prisinformation konsultationssamtal under graviditeten oavsett orsak.

500:- / timme och barnmorska

Prisinformation doula verksamhet.

15.000-20.000:- beroende på arbetsinsats.

Vi är oftast 2 barnmorskor som delar på  jourtiden  och sen kommer en av oss på födseln. Skulle födseln bli lång kan vi behöva lösa av varandra så att vi kan vara ett så bra stöd som möjligt.

Åtagandet innefattar samtal inför födsel, jour, stöd under födseln på sjukhus samt uppföljningssamtal i hemmet.

Prisinformation planerad hemfödsel.

Förstföderska 26.000:-
Omföderska 22.000:-

Priset gäller för 2 barnmorskor och omfattar samtal inför födseln, jour, födsel och eftervård i hemmet.  Vi är öppna för individuella avbetalningslösningar.

Bor du i Stockholm och är omföderska kan du ta kontakt med Min Barnmorska. I projektet har de hemfödslar finansierade av landstinget.