Prisinformation

Prisinformation konsultationssamtal under graviditeten oavsett orsak.

500:- / timme och barnmorska

Prisinformation doula verksamhet.

15.000-20.000:- beroende på arbetsinsats.

Vi är oftast 2 barnmorskor som delar på  jourtiden  och sen kommer en av oss på födseln. Skulle födseln bli lång kan vi behöva lösa av varandra så att vi kan vara ett så bra stöd som möjligt.

Åtagandet innefattar samtal inför födsel, jour, stöd under födseln på sjukhus samt uppföljningssamtal i hemmet.

Prisinformation planerad hemfödsel.

Förstföderska 24.000:-
Omföderska 22.000:-

Detta innefattar samtal inför födseln,jour, födsel och eftervård för två barnmorskor, inga kostnader tillkommer. Vi är öppna för individuella avbetalningslösningar.

Bor du i Stockholm och är omföderska har du kunnat föda hemma helt utan kostnad. Vi har sedan 2003 haft avtal med landstinget vilket innebär att de, när deras kriterier varit uppfyllda, stått för våra kostnader. DETTA AVTAL UPPHÖR ATT GÄLLA 20 AUGUSTI! Vi vet i dagsläget inte hur det kommer att bli efter det. Förhoppningsvis kommer det att bli ett nytt vårdval i Stockholm, Vårdval Hemfödsel, tyvärr kan detta dock ta tid så under tiden kommer alla att behöva bekosta sina hemfödslar själva.