Prisinformation

Prisinformation konsultationssamtal under graviditeten oavsett orsak.

500:- / timme och barnmorska

Prisinformation doula verksamhet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jourtid      4000:-/barnmorska

Födsel      4000:-/barnmorska

Total kostnad 12.000-16.000:- för 2 barnmorskor.

Vi är ofta 2 barnmorskor som har jour och sen kommer en av oss på födseln. Skulle det dra ut på tiden kan vi behöva lösa av varandra.

Detta innefattar samtal inför födsel, jour, stöd under födseln på sjukhus samt uppföljningssamtal i hemmet.

Prisinformation planerad hemfödsel.

Förstföderska 24.000:-
Omföderska 20.000:-

Detta innefattar samtal inför födseln,jour, födsel och eftervård för två barnmorskor, inga kostnader tillkommer. Vi är öppna för individuella avbetalningslösningar.

Bor du i Stockholm och är omföderska kan du föda hemma helt utan kostnad. Vi har sedan 2003 haft avtal med landstinget vilket innebär att de, när deras kriterier uppfylls, står för våra kostnader. Tyvärr gäller detta endast i Stockholms län. Kriterierna är följande:

  1. Att kvinnan är en omföderska.
  2. Att tidigare förlossning varit vaginal och okomplicerad.
  3. Att kvinnan har haft normala fynd vid mödravårdskontroller enligt basprogram.
  4. Att kvinnan diskuterat skillnaden mellan planerad hemfödsel och planerad sjukhusfödsel med obstetriker tidigast vid 35+ veckor och att ”Bekräftelse på given information” är underskriven av kvinnan och obstetrikern.
  5. Att graviditeten är enkelbörd i huvudbjudning, fullgången (37+0 – 41+6v) och med spontan värkstart.
  6. Att inga medicinska riskfaktorer som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp föreligger vid dess början.
  7. Att två barnmorskor medverkar vid förlossningen och att deras närvaro säkert kan garanteras oavsett tidpunkt för förlossning.
  8. Att närmaste förlossningsklinik inte är längre bort än att det tar 40 min att ta sig dit.
  9. Att en barnläkarkontroll genomföres de närmaste dagarna efter födseln.