Prisinformation

Prisinformation konsultationssamtal under graviditeten oavsett orsak.

500:- / timme och barnmorska

Prisinformation doula verksamhet.

16.000-24.000:- beroende på arbetsinsats.

Vi är oftast 2 barnmorskor som delar på  jourtiden  och sen kommer en av oss på födseln. Skulle födseln bli lång kan vi behöva lösa av varandra så att vi kan vara ett så bra stöd som möjligt.

Åtagandet innefattar samtal inför födsel, jour, stöd under födseln på sjukhus samt uppföljningssamtal i hemmet.

Prisinformation planerad hemfödsel.

Förstföderska 28.500:-
Omföderska   24.500:-

Priset gäller för 2 barnmorskor och omfattar samtal inför födseln, jour, födsel och eftervård i hemmet.  Vi är öppna för individuella avbetalningslösningar.

Kostnad för barnläkarkontroll tillkommer. Ligger på 2000-2500:-

Kontrollen sker oftast i hemmet och ni får en faktura av barnläkaren.