Föda tryggt hemma med egen barnmorska

Föda hemmaVi träffas när du/ni väntar barn och lär känna varandra.
När det är dax för att föda är vi med dig i hemmet eller på sjukhus, då som doula.
Vid en planerad födsel i hemmet är vi ansvariga barnmorskor. Behöver det ske en överföring till sjukhus kan vi vid behov följa med. På sjukhuset kan vi inte vara ansvariga barnmorskor utan är med som stöd.

Hur vi jobbar

Vi är några barnmorskor som vill erbjuda ett alternativ till den traditionella förlossningsvården. Vår önskan är att kvinnor ska få föda på sina villkor och med barnmorskor de känner sig trygga med. Just nu är det bara hemfödslar vi erbjuder. Vi kan inte erbjuda er att vara barnmorska på sjukhus utan då får vi vara med som doula.

Vår förhoppning är att kunna bidra med vår kunskap och våra personligheter på ett sådant sätt att er födsel blir den bästa tänkbara.

Prisinformation

Prisinformation doula verksamhet.

Samtal under graviditet, stöd under födseln på sjukhus, samt vid önskemål eftervård i hemmet.
16.000-24.000: beroende på grad av medverkan.

Prisinformation planerad hemfödsel.

Förstföderska 28.500:-
Omföderska 24.500:-

Detta innefattar samtal inför födseln,jour, födsel och eftervård för två barnmorskor. Vi är öppna för individuella avbetalningslösningar.

Barnläkarkontrollen kostar 2000-2500 och  betalas av föderskan. Barnläkaren gör oftast ett hembesök.

Bor du i Stockholm och är omföderska kan du ta kontakt med Min Barnmorska. De har hemfödslar i landstingets regi. Ring 08 58 58 40 60 för mer information.