Föda tryggt hemma med egen barnmorska

Föda hemmaVi träffas när du/ni väntar barn och lär känna varandra.
När det är dax för att föda är vi med dig i hemmet eller på sjukhus.
Vid en planerad födsel i hemmet är vi ansvariga barnmorskor, på sjukhus följer vi med som stöd/doulor.

Hur vi jobbar

Vi är några barnmorskor som vill erbjuda ett alternativ till den traditionella förlossningsvården. Vår önskan är att kvinnor ska få föda på sina villkor och med barnmorskor de känner sig trygga med. Just nu är det bara hemfödslar vi erbjuder. Vi kan inte erbjuda er att vara barnmorska på sjukhus utan då får vi vara med som doula.

Vår förhoppning är att kunna bidra med vår kunskap och våra personligheter på ett sådant sätt att er födsel blir den bästa tänkbara.

Prisinformation

Prisinformation doula verksamhet.

Samtal under graviditet, stöd under födseln på sjukhus, samt vid önskemål eftervård i hemmet.
10.000-20.000: beroende på grad av medverkan.

Prisinformation planerad hemfödsel.

Förstföderska 26.000:-
Omföderska 22.000:-
Detta innefattar samtal inför födseln,jour, födsel och eftervård för två barnmorskor, inga kostnader tillkommer. Vi är öppna för individuella avbetalningslösningar.

Bor du i Stockholm och är omföderska kan du föda hemma helt utan kostnad om din ansökan är inlämnad senast 20/8 2019. I dagsläget vet vi inte hur det kommer att se ut med de landstingsfinansierade hemfödslarna efter 20/8.

Dessa kriterier skall vara uppfylla för att landstinget skall stå för kostnaden för hemfödseln.

  1. Att kvinnan är en omföderska.
  2. Att tidigare förlossning varit vaginal och okomplicerad.
  3. Att kvinnan har haft normala fynd vid mödravårdskontroller enligt basprogram.
  4. Att kvinnan diskuterat skillnaden mellan planerad hemfödsel och planerad sjukhusfödsel med obstetriker tidigast vid 35+ veckor och att ”Bekräftelse på given information” är underskriven av kvinnan och obstetrikern.
  5. Att graviditeten är enkelbörd i huvudbjudning, fullgången (37+0 – 41+6v) och med spontan värkstart.
  6. Att inga medicinska riskfaktorer som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp föreligger vid dess början.
  7. Att två barnmorskor medverkar vid förlossningen och att deras närvaro säkert kan garanteras oavsett tidpunkt för förlossning.
  8. Att närmaste förlossningsklinik inte är längre bort än att det tar 40 min att ta sig dit.
  9. Att en barnläkarkontroll genomföres de närmaste dagarna efter födseln.