Barnmorskor

Ann  20150925_110239-kopia-3

Jag har en stor familj,9 egna barn och 14 barnbarn. 8 av dem födda hemma.
Barnmorska har jag alltid vetat att jag skulle bli och så blev det. Jag var klar 1979 och har sen dess jobbat på olika förlossningskliniker. Slutade jobba på förlossningsklinik i Sverige när BB Sophia stängde. Jobbar några veckor om året i Norge och på hemmaplan bistår jag vid hemfödslar samt tar enstaka doulauppdrag.
Jag hade min första hemfödsel 1996 och har haft glädjen att få se runt 400 barn komma till världen i hemmet.
Min önskan är att alla kvinnor ska få föda barn där de känner sig trygga och med personer de känner. När man väljer att föda hemma känner man sina barnmorskor vilket är en stor fördel och en av orsakerna till att hemfödslarna oftast upplevs snabba och ”lätta”. Jag önskar att alla kvinnor skulle få ha den tryggheten oavsett var födseln äger rum.

Anna

Jag heter Anna Långsved. Min första födelse fick jag uppleva redan i tonåren men sedan dröjde det många år innan jag själv blev färdig barnmorska i januari 2016. Jag har fyra barn (tre födda i hemmet). Som sjuksköterska har jag arbetat på vårdcentral och med eftervård på bb. Jag arbetade efter examen på en förlossningsklinik i Stockholm men arbetar för närvarande med eftervård på bb. Jag är även hjälpmamma i Amningshjälpen. För mig är det viktigt att de födande får det stöd de önskar vid sin födsel, var den än äger rum. Som barnmorska önskar jag att stötta föräldrar före, under och efter förlossning på det sätt de önskar. Jag finns tillgänglig för doulauppdrag i mån av tid och bistår också ibland de hembarnmorskor som är verksamma i Stockholm och Uppsala. 

Cayenne

Hej!
Jag är född 1949 och har varit barnmorska sedan 1975. Redan från början avgudade jag mitt jobb. Hade till en början svårt att förstå att jag till och med fick betalt. Redan 1977 fick jag förfrågan från ett par om jag kunde hjälpa dem med en förlossning i hemmet. Jag sa ja vilket resulterade i att jag den 12 april 1977 fick se på när Merlin föddes hemma på Karlbergsvägen. Merlin togs emot av sin pappa och mamma medan jag stod i bakgrunden och förundrades över miraklet. Efter Merlin har jag fått äran att ta emot över 400 barn i hemmet och jag har även arbetat på sjukhus. Även där har jag när tid och kemi funnits upplevt mirakel.

Jag tror att det blir lättare att föda om man som kvinna vet om innan vem eller vilka människor man ska föda ihop med. Min övertygelse är att trygghet, lugn och ro är av största betydelse för hur kvinnokroppen ska fungera. Själv har jag inte fött några barn, men min egen födsel var bra. Mamma kom bra överens med barnmorskan.

Jag har hund och kan nog definieras som en barnmorskenörd. Det finns ingenting som går upp mot en födsel och efter alla dessa år dyker det fortfarande upp nya situationer och nya infallsvinklar och jag slutar aldrig att lära mig nya saker! Jag är också medveten om att en födsel kan vara allt annat än himmelsk, men jag tror inte att det är fel på våra kvinnokroppar utan på ett mer och mer tekniskt sett att se på barnafödandet. I min värld fungerar inte människokroppen under stress. Ja, jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om födandet men detta får räcka, jag lägger bara till att jag förutom barnmorska även är utbildad Rosenterapeut.


Diane

Mina fem barn är födda hemma och efter deras födslar ville jag gärna bli en möjliggörare för de som önskar föda hemma. Jag blev aktiv i föreningen Föda Hemma, skrev i föreningens tidning Födsel&Föräldraskap, var föreningens ordförande några år. Utbildade mig till Förlossningspedagog och höll kurser. Arrangerade tillsammans med 10 andra kvinnor den andra internationella hemfödselkonferensen.

Sen 1999 är jag barnmorska och bistår vid hemfödslar.
Det ligger mig varmt om hjärtat att föräldrar ska kunna göra informerade val. Och att barnets födelse i största möjligaste mån kan få ske ostört.
Födelsearbetet är hormonstyrt och ju mer avslappnad och trygg den födande är desto bättre flödar dessa hormoner.
Om den födande känner sig trygg i sitt hem är det en bra plats att föda barn på.
Känner föräldrarna dessutom barnmorskan innan ökar detta oftast denna trygghet och avslappning.
Välkommen att höra av dig för att mötas.

Fatima

Jag är fyrabarnsmor och har fött mina barn hemma. Barnmorska blev jag 2014  och jobbar  på Nya Karolinska  samt bistår vid hemfödslar. Jag upplever att kvinnor föder värdigt och på sina egna villkor hemma, och vill fortsätta arbeta med detta hela mitt liv

Kirsten

Jag har arbetat med hemförlossning sen jag kom till Sverige 1976, först som föräldrar och sedan som barnmorska från 1995. Jag startade föreningen Föda Hemma och gav ut föreningens tidning i flera år. Jag sa alltid att målet med föreningen var att den skulle bli överflödig. Och där är vi nästan i dag i Stockholm i iallafall. Föreningen Föda Hemma avslutades 2016 och blev en grupp inom Födelsehuset.

Det som är var ledstjärna i arbetet var att ge barnen den bästa starten i livet, en harmonisk och ostörd födelse och att kvinnor/föräldrar skulle vara fria att välja var och hur de ville föda. Jag följde kvinnan under graviditet och följde med henne till sjukhus eller hemmet, beroende på var hon kände sig trygg. Sen startade jag Kirstens Familjehälsa 2003 som omfattade helheten MVC, förlossning och BVC. Efter 12 år var jag tvungen att lägga ner denna fantastiska verksamhet p.g.a Landstingets krav och reglar.  Mottagningen var även en social mötesplats och nedläggningen väckte sorg hos ”mina” föräldrar som uppskattat hela vårdkedjan.

Jag har själv 5 barn, varav 2 är födda hemma.  Jag har snart hjälpt mellan 4-500 barn födas i hemmet.

Kvinnans kropp är skapat att föda, det är våra föreställningar och rädslor som stör. Att föda naturligt är för mig att föda ostörd och låta födande ske, lita på kraften och kroppens förmåga, samt att samarbeta med kraften. Att vara barnmorska är för mig att hjälpa kvinnan att vara så ostörd som möjligt, och med min erfarenhet och kunskap ge förslag eller handla om det behövs. Men främst hjälpa henne att vara i sitt födande och förbli där. Då kan födandet bli som en dans, kvinnan leder och jag lyssnar in, följer och vägleder om det behövs. Under graviditeten hinner vi bygga upp en relation och lära känna varan, även mannen förstås. Det är bara kvinnan som kan föda barn, och jag önskar att fler och fler kvinnor kan få känna av vilken kraft det ligger i känslan ”jag födde själv”. Och en trygg förälder, en ostörd födelse är bästa starten för barnens liv.

img_42991Marietta

Den allra första hemförlossningen var min egen mors då hon födde min lillebror i hemmet. Det var en fantastisk händelse och jag kommer fortfarande ihåg den dagen. Kanske har det påverkat mig i mitt val att hjälpa kvinnor som vill föda hemma.

Jag är också utbildad i akupunktur och bidrar gärna med denna kunskap före, under och efter födseln.

Märta

Jag heter Märta Cullhed Engblom och bor med min stora familj i Uppsala. Jag har arbetat med förlossning och eftervård på Akademiska sjukhuset i Uppsala, BB Stockholm samt Södra BB. Innan jag blev barnmorska arbetade jag på barnsjukhuset i Uppsala. Hösten 2016 startade jag mitt eget företag – Märtas förlossningsstöd – för att också kunna  ta uppdrag som doula och hembarnmorska.    Min drivkraft är en värdig vård för alla kvinnor! För mig innebär det möjligheten att välja vårdform under graviditet och förlossning, från centraliserad förlossningsvård på storsjukhus till småskaliga alternativa enheter till hemfödslar. Oavsett val av födelseplats så bör alla få en individualiserad vård med hög grad av delaktighet samt ett kontinuerligt stöd innan, under och efter förlossningen. Gärna av en barnmorska man har hunnit lära känna innan!

thumbnail_sepidehSepideh

Innan jag blev barnmorska arbetade jag som undersköterska på förlossningen, BB, neonatalen och som akutsjuksköterska på Danderyds akutmottagning – vilket jag fortsatt med trots att jag är barnmorska.

Som barnmorska arbetar jag på förlossningen, BB och med hemfödslar – vilket är det roligaste jag vet!

Jag upplevde att det var extatiskt att föda barn, därför ville jag återuppleva magin om och om igen. Min dröm blev att bli barnmorska och bidra till att andra kvinnor fick fantastiska förlossningsupplevelser.

Under studietiden fick jag äran att arbeta tillsammans med hemfödselbarnmorskor som blev mina förebilder. Jag lärde mig dyktekniken av Cayenne Ekjordh, vilket är mitt främsta arbetsredskap som barnmorska.

Med dyktekniken kan den födande kvinnan slumra under förlossningen och behöver inte farmakologiska smärtlindringsmetoder. När kvinnan är omgiven av kärlek och trygghet, behöver hon inte värkstimulerande dropp för att öppna sig.

Som din barnmorska gör jag mitt allra bästa för att främja den naturliga oxytocinfrisättningen.  Kvinnor som dyker i trygghet och respekt får en bra upplevelse när de föder barn – alla kvinnor och barn förtjänar att föda och födas i en miljö där dessa aspekter prioriteras.

När du föder hemma bistår två legitimerade barnmorskor som du själv valt, lärt känna och haft kontakt med under din graviditet. Detta förtroende och kunskap om varandra är värdefullt och av stor betydelse när ett nytt liv föds. Jag önskar dig en magisk upplevelse!