Hur vi jobbar

Vi är några barnmorskor som vill erbjuda ett alternativ till den traditionella förlossningsvården. Vår önskan är att kvinnor ska få föda på sina villkor och med barnmorskor de känner sig trygga med. Just nu är det bara hemfödslar vi erbjuder. Vi kan inte erbjuda er att vara barnmorska på sjukhus utan då får vi vara med som doula.

Vår förhoppning är att kunna bidra med vår kunskap och våra personligheter på ett sådant sätt att er födsel blir den bästa tänkbara.